Derneğimiz Hakkında

Eskişehir Koleji Mezunlar Derneği’nin amacı Eskişehir Koleji’nden ve Eskişehir Anadolu Lisesi’nden yetişenler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamaktır. Kolej ruhunun yaşatılması için geçmişten geleceğe mezunların dayanışma ve iletişimlerine etkin katkılarda bulunmak için faaliyet gösterir.

Amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Derneğimiz, gerekli altyapıyı oluşturup; çeşitli iletişim araçlarını kullanırken üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi hedefler.