Okulun Tarihçesi

1962 mezunlar yıllığından…

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir orta öğretim müessesi olan Eskişehir Koleji, Türkçe ~ İngilizce öğretim yapan bir lisedir. 1955 ~ 1956 yılı başında 67 öğrenciden ibaret bulunan dört hazırlık sınıfı ile öğretime açılmıştır.

Eskişehir Maarif Koleji, esasen Kız Enstitüsü olarak inşa edilmiş bulunan binada eğitime başlamıştır. Bu nedenle yatılı okul olan Kolejin ilk yıllarda yer konusunda sıkıntı çektiği söylenebilir. Okulumuzun Tepebaşı’nda bulunan arsasına proje ve planlar hazırlanarak yeni bina yapılmış ve 1967 yılında 1967 – 1968 dönemi eğitimine bu binada başlamıştır.

Okulun çeşitli iş ve uğraşlarında öğrencilere de vazife ve sorumluluklar verilmek suretiyle onlarında kişiliklerinin gelişmesi ve bilinçlenmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Çocukları geleceğe hazırlarken öğretmen yönetici ve hizmetli olarak harcanan emeklerin, çekilen zahmetlerin denilebilir ki en büyük karşılığı, öğrencilerin yarınki başarılarının görülmesidir.

1962 yıllığından seçmeler….

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir orta öğretim müessesi olan Eskişehir Koleji, Türkçe ~İngilizce öğretim yapan bir lisedir. 1955 – 1956 yılı başında 67 öğrenciden ibaret bulunan dört hazırlık sınıfı ile öğretime açılan okulumuz, her yıl bir üst sınıf ilavesi ile halen bütün sınıflar teşekkül etmiş bulunmaktadır. Bu yıl ilk mezunlarını verecektir. Yatılı olan okulumuzun bugün 240 öğrencisi mevcuttur. Her yıl muayyen bir kontenjan nispetinde ilkokul mezunları arasından test imtihanı ile öğrenci alınır. Okul öğretmen kadrosunda şimdilik 6 Türk ve 5 İngiliz ve Amerikalı olmak üzere 11 asil öğretmen vardır : Önümüzdeki yıllarda bu öğretmen sayısının artması bir zaruret halindedir.

Okul binası istenildiği şekilde ihtiyacı karşılayamamaktadır. Esasen Kız Enstitüsü olarak inşa edilmiş bulunan bina, yatılı bir liseye cevap vermekten uzaktır. Bu bakımdan sıkıntı çekilmektedir. Okulumuzun Tepebaşı’ nda bir arsası vardır. Proje ve planları hazır bulunan binamız buraya inşa edildiğinde daha serbest bir çalışma hayatına kavuşacaktır. Okulun çeşitli iş ve faaliyetlerinde öğrencilere de vazife ve sorumluluklar verilmek suretiyle onlarda bu duyguların inkişafına ve şahsiyetlerin teşekkülüne çalışılmaktadır. Bu güne kadar memleket evlâtlarına her bakımdan feyizli olan okulumuzun yeni binasına ve lüzumlu öğretmen kadrosuna kavuşması temennilerimizin başında gelmektedir.

Sabri ÖRÜKLÜ Baş Muavin (1962 yıllığından Seçmeler)

1962 senesi, son senemiz. Yedi sene süren, yedi perdelik bir eserin son perdesini oynadığımız oldukça mühim bir sene. İlk perdeyi 1955 senesinde sahneye koyduk. Bu sene de yedinci perdesini oynuyoruz. Sahneden ayrılırken şimdiye kadar elde ettiğimiz başarılara bir yenisini daha katmak için bütün gücümüzü, gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Sonunda seyircilerimize ve kendimize başarıya ulaşmış olmanın saadetini tattırabilmek istiyoruz. Size oynadığımı eseri biraz tanıtalım : Adı “Kuyruklu Yıldız altında Yedi Sene ” Yazarı, hepimiz. Eserde tiyatro tipi olarak üç ayrı kısım vardır.

Eylülde okulların açılması Komedi, imtihan olduğumuz günler Trajedi, karneleri aldığımız günler de Dram kısımlarını teşkil eder. İmtihan günleri yaklaştıkça sahneye bir heyecan dolacağı yerde bizde aksine bir Vodvil havası dolar, Bu sıra hiç bozulmadan her sene birbirini takip eder. Gelelim eserin kişilerine. Okul müdürü ” Direktör “, Öğretmenler ” Rejisör “, bizler, yani talebeler de ” Aktör ” olarak yer aldık. Okulun müstahdemleri de sahne arkası işlerini gören kadroyu teşkil ederler. Evet, bu sene, perdemiz yedinci defa açıldı. Kendimize düşen rolü başarmaya çalışıyoruz. Perde, bitirme imtihanlarında yani Haziran ayı sonunda eserin en son anlarının oynanması ile kapanacak. Bize, yeni bir okuma çevresine katılabilmemiz için son ermesini bütün kalbimizle ümit ediyoruz.

1962 Mezunları

1951 – 1962 Öğretim Yılı başından beri Müdürlük görevini yapmakta olduğum Kolejimiz öğrencilerinin, okulun ilk mezunlarını vereceği bu yıl için bir ” Yıllık ” çıkarma istek ve teşebbüslerini sevinçle karşıladım. Öğrenci, öğretmen ve yönetici olarak tüm olanakları, güçleri seferber ettik. Sonuç iyi ya da kötü eser ortada. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımın, özellikle fotoğrafçılık kolunda çalışanların bu yıllığın en mükemmel şekilde çıkması için gösterdikleri çalışma ve çabaları. Okul – Aile Birliğimizin esirgemedikleri yardımları şükranla anarım. Temenni ederim ki bir küçük broşür şeklinde de olsa 1957 – 1958 Yıllığı ile geleneği kurulmuş olan bu güzel hareket, gelecek yıllarda da sürdürülsün ve daha güzel örnekler versin. 1955 yılının 3 Ekiminde Türkçe ~ İngilizce olarak öğretime başlayan ve bu yılda bütün sınıfları tamamlanmış bulunan Kolejimizin, yalnız içinde bulunduğumuz bu yılının değil. 7 yıllık hayatının kısa ve öz bir görünümü de bulacaksınız bu yıllıkta. Bu yıllık, bir çatı altında okumuş, hizmet görmüş bütün öğrencilerin, yerli yabancı öğretmenlerin, memur ve hizmetlilerin ortak,, inançlar ve olumlu bir okul hayatı kurmak, Yurdun geleceğini yapmak ve yoğurmaktaki çabalarının, çalışmalarının bir yankısıdır da aynı zamanda. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken öğretmen, yönetici ve hizmetli olarak harcadığımız emeklerin, çektiğimiz zahmetlerin denilebilir ki en büyük karşılığı, onların çiçeklendiğini, öğrencilerimizin yarınki başarılarını görmektir. Okulun kuruluşundaki yapıcı emekleriyle ilk Müdür Sayın Ömer BAYAR’ ın ondan sonraki yıllarda da Okulu, yönetim, eğitim ve öğretimi ile kuruluşundaki amaca yönelten, sağlam ilkelerle bir ” Eskişehir Koleji ” geleneği kuran ikinci Müdür Sayın Şerif OKTÜRK’ ün ve el”an birlikte çalışmakla mutluluk duyduğum değerli yönetici ve öğretici arkadaşlarımın hizmetlerini ayrı ayrı şükranla anar; kendilerinin yarının önemli ve büyük yurt hizmetlerinin beklediği bütün öğrencilerime başarılar dilerim.

Muzaffer GÜRSES Eskişehir Koleji Müdürü

AYRILIRKEN: Yedi yıl, bizi anılarımızı, hayal ve ümitlerimizi, acı tatlı günlerimizi çatısı altında barındıran, evimiz, yuvamız gibi sevdiğimiz, benimsediğimiz okulumuzdan ayrılırken şunu söylemek, içimizden sizlere aktarmak ve duyurmak istiyoruz. İleride millet ve memleket hizmetlerinde olumlu işler görecek kişiler olarak yetişmenin gururunu duyarken bizi bu ve daha ileriki günlere yetiştiren bundan sadece zevk duyan değerli öğretmenlerimize minnettarlığımızın bir ifadesi olmak üzere en içten saygılar ve teşekkürler sunuyoruz. Bizlere çok şeyler verildiği nasıl güçlü bir gerçekse, bizlerden çok şey istenildiği ve beklenildiği de böylesine bir gerçektir ve biz bütün gücümüzle buna inanıyoruz. Yuvamızdan yedi yılın acı ~tatlı bütün anıları ile ayrılırken, mutlu günlerin müjdecisi olmak istiyoruz. Ayrılıyoruz fakat, anılarımızla daima bu sıcak yuvanın içinde olmaktan haz ve gurur duyacağız. Mutlu geleceğimizin gerçekleştiricileri olabilmenin heyecanını taşıyoruz, geleceğin aydın kişileri olarak kendimizi Atatürk kuşakları olarak, her yönümüzle hizmete hazır hissediyoruz. Ve inanıyoruz ki alacağımız görevlerde başarıya ulaşacağız. Biz, 1962 mezunları olarak en büyük haz ve çalışma şevkimizi Kolej’ deki hatıralarımızdan alacağız. Ayrılırken bizden sonra aynı sıralarda yetişecek aynı çatı altında olgunlaşacak kardeşlerimize başarılar diliyor, güzel günlere ilerlemek üzere Allahaısmarladık diyoruz…

1962 Mezunları