Vizyon

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir orta öğretim müessesi olan Eskişehir Koleji, Türkçe ~ İngilizce öğretim yapan bir lisedir. 1955 ~ 1956 yılı başında 67 öğrenciden ibaret bulunan dört hazırlık sınıfı ile öğretime açılmıştır. Eskişehir Maarif Koleji, esasen Kız Enstitüsü olarak inşa edilmiş bulunan binada eğitime başlamıştır. Bu nedenle yatılı okul olan Kolejin ilk yıllarda yer konusunda sıkıntı çektiği söylenebilir. Okulumuzun Tepebaş’ nda bulunan arsasına proje ve planlar hazırlanarak yeni bina yapılmış ve 1967 yılında 1967 – 1968 dönemi eğitimine bu binada başlamıştır.

Okulun çeşitli iş ve uğraşlarında öğrencilere de vazife ve sorumluluklar verilmek suretiyle onlarında kişiliklerinin gelişmesi ve bilinçlenmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Çocukları geleceğe hazırlarken öğretmen yönetici ve hizmetli olarak harcanan emeklerin, çekilen zahmetlerin denilebilir ki en büyük karşılığı, öğrencilerin yarınki başarılarının görülmesidir. 1962 yıllığından seçmeler…. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir orta öğretim müessesi olan Eskişehir Koleji, Türkçe ~İngilizce öğretim yapan bir lisedir. 1955 – 1956 yılı başında 67 öğrenciden ibaret bulunan dört hazırlık sınıfı ile öğretime açılan okulumuz, her yıl bir üst sınıf ilavesi ile halen bütün sınıflar teşekkül etmiş bulunmaktadır. Bu yıl ilk mezunlarını verecektir. Yatılı olan okulumuzun bugün 240 öğrencisi mevcuttur.

Her yıl muayyen bir kontenjan nispetinde ilkokul mezunları arasından test imtihanı ile öğrenci alınır. Okul öğretmen kadrosunda şimdilik 6 Türk ve 5 İngiliz ve Amerikalı olmak üzere 11 asil öğretmen vardır : Önümüzdeki yıllarda bu öğretmen sayısının artması bir zaruret halindedir. Okul binası istenildiği şekilde ihtiyacı karşılayamamaktadır. Esasen Kız Enstitüsü olarak inşa edilmiş bulunan bina, yatılı bir liseye cevap vermekten uzaktır. Bu bakımdan sıkıntı çekilmektedir.

Okulumuzun Tepebaşı’ nda bir arsası vardır. Proje ve planları hazır bulunan binamız buraya inşa edildiğinde daha serbest bir çalışma hayatına kavuşacaktır. Okulun çeşitli iş ve faaliyetlerinde öğrencilere de vazife ve sorumluluklar verilmek suretiyle onlarda bu duyguların inkişafına ve şahsiyetlerin teşekkülüne çalışılmaktadır. Bu güne kadar memleket evlâtlarına her bakımdan feyizli olan okulumuzun yeni binasına ve lüzumlu öğretmen kadrosuna kavuşması temennilerimizin başında gelmektedir.

İlgili Haberler